Arhiva

Trenutno pregledate arhivu za Obaveštenja kategoriju.

mar

19

Poziv za obuku vodiča lll kategorije

Од Dejan Tomić

Služba vodiča PSS poziva planinarska društva i klubove koji imaju kandidate za obuku planinskih vodiča III kategorije da se prijave na obuku koja će se od 01.08-09.08.2020. održati na Jadovniku (Sopotnica) kod Prijepolja.

U skladu sa ovim, kandidati za planinske vodiče će prvo završiti  stručno osposobljavanje iz opštih predmeta na TIMS-u, u Novom Sadu. Za prijavljivanje za ovaj deo obuke, potrebno je postupiti po  uputstvu TIMS-a u Prilogu 1. U prilogu se nalazi dopis, ali vas podsećamo da je zbog uvedenog vanrednog stanja, termin osposobljava otkazan i sledeći će se objaviti nakon prestanka uslova vanrednog stzanja.

Kandidati koji uspešno završe ovu fazu, za stučni deo obuke na Sopotnici, prijaviće se elektronski popunjenim evidencionim obrascem (Prilog br. 2.), najkasnije do  kraja maja 2020.  godine. Uz to je potrebno dostaviti skeniranu potvrdu sportskog lekara o zdravstvenoj sposobnosti, ne stariju od 6. meseci, fotografiju u JPG formatu, kao i skenirano uverenje o završenoj osnovnoj planinaskoj obuci i završenom stručnom osposobljavanju na TIMS-u.Ukoliko bude više zainteresovanih organizovaće se i druga smena od 04-11.08. Učesnici će biti smešteni u planinarskom domu “Sopotnica” u višekrevetnim sobama.

Obuku će sprovesti nastavni tim Službe planinskih vodiča PSS, koji čine instruktori, operativni treneri i ostali članovi.

Za sve dodatne informacije kontaktirati predsednika ili sekretara PD Rujno.

mar

16

Obaveštenje o sastanku društva

Од Dejan Tomić

Otkazuje se sastanak društva 18.03. Sastanak će održati samo članovi UO društva i izdavaće saopštenja ISKLJUČIVO preko sajta  društva,o  narednim aktivnostima društva

Predsednik PD Rujno, Dejan Tomić

Sekretar PD Rujno, Ivan Obućina

mar

16

Obaveštenje o lekarskom pregledu

Од Dejan Tomić

Otkazuju se lekarski pregledi onih članova društva koji nisu pregledani,a pregled im je zakazan za 18.03. Svi članovi društva će imati status pregledanih lica. Sekretar društva će napraviti spisak svih članova društva i dostaviti ga SSU.

mar

11

Obaveštenje o lekarskom pregledu

Од Dejan Tomić

Lekarski pregled,za sve članove društva,je  BESPLATAN.Članovi društva,koji poseduju takmičarske knjižice,potrebno je da iste ponesu na lekarski pregled,da  bi odmah posle pregleda dobili pečat i potpis lekara.Nakon svih pregleda Sekretar društva će spisak pregledanih dostaviti Sportskom Savezu Užica.

Sekretar PD Rujno Ivan Obućina

mar

9

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

IZVOD IZ PRAVILNIKA PSS,O NAKNADI VODIČIMA AKCIJA
Licencirani Vodič ima pravo na jednu dnevnicu,kao i na plaćene putne troškove i na troškove prenoćišta,ukoliko ga ima,na akcijama koje vodi.Te troškove snose i ravnomerno dele,ostali učesnici akcije.
IZVOD IZ PRAVILNIKA PD RUJNO,O NAKNADI,VODIČIMA AKCIJA
Licencirani Vodič Društva ima pravo na pola dnevnice,kao i na plaćene putne troškove i na troškove prenoćišta,ukoliko ga ima,na akcijama koje vodi u Srbiji.Pola dnevnice i putne troškove,prema kartama, Vodiču se isplaćuju iz sredstava društva,a ako je prevoz organizovan troškove prevoza Vodiča,snose i ravnomerno dele ostali učesnici akcije.To se odnosi i na prenoćište Vodiča.

Ukoliko se član društva prijavi za našu akciju,sa organizovanim prevozom,a istu otkaže,ili se ne pojavi,dužan je nadoknaditi sve svoje troškove.

Sekretar PD Rujno Ivan Obućina

mar

6

Takmičarska knjižica

Од Dejan Tomić

Obaveštanje kancelarije PSS:
Svi takmičari moraju biti registrovani za 2020.godinu i imati TAKMIČARSKU KNJIŽICU,sa unetim i overenim podatkom o izvršenom lekarskom pregledu,koju su dužni da pokažu na zahtev delegata. Takmičarima koji ne ispune ovaj uslov,neće biti priznat zvaničan plasman. Ovo pravilo važi već od prvog kola Treking lige,21.03. u Zlakusi. Za dobijanje TAKMIČARSKE KNJIŽICE,potrebno je:
 1.Zahtev za upis u registar (obr.br. 023)
 2.Kopija izvoda iz matične knjige rodjenih,ili kopija lične karte
 3.Kopiju pristupnice u društvo
 4.Potpisanu izjavu da se sportista planinarstvom bavi na sopstvenu odgovornost (obr.br. 027)
 5.Fotografiju u JPG formatu,kao za ličnu kartu
 6.Dokaz o uplati 200din. za izradu TAKMIČARSKE KNJIŽICE
Obrasci 023 i 027 moraju biti popunjeni i potpisani od strane sportiste i ovlašćenog lica PSO (planinarske sportske organizacije). Oni koji žele da dobiju TAKMIČARSKU KNJIŽICU,treba da se prijave sekretaru društva na 065 5000 622 do srede 11.03. zbog pripreme dokumenata i da pripreme do tada sliku i izvod ili kopiju lične karte.

mar

2

Termini lekarskog pregleda

Од Dejan Tomić

Od 8h u Dečijem dispanzeru

feb

12

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

Pregledi kod doktora sportske medicine su zakazani za prvu grupu 11.marta a 13. marta za drugu grupu , od 8h u Dečijem dispanzeru. Na pregled poneti zdravstvenu knjižicu i rezultate analize mokrace, krvi i glikemije, ne starije od 30 dana. Cena pregleda je 400 din. Spisak imena sa rasporedom po grupama biće objavljen do 5.marta.

feb

3

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

Obzirom da planinarenje spada u sport i samim tim u nadležnosti je Ministarstva sporta, Planinarski savez Srbije (PSS), od ove godine, uvodi obavezan lekarski pregled specijaliste sportske medicine, kao i da svaki član treba da završi osnovnu obuku planinarenja. U PSS-u naglašeno je da osiguranje planinara koje plaćamo pri učlanjenju u PSS neće važiti bez lekarskog pregleda i osnovne pl. obuke. Da izađemo u susret zahtevima PSSa za naše članove i one koji to žele da postanu organizovaćemo Osnovnu obuku, počevši od srede, 5.feb., odmah posle redovnog sastanka u prostorijama MZ Lipa. Pozivaju se svi članovi koji nemaju završenu Osnovnu školu planinarenja da prisustvuju . Prijave kod Dejana Tomića, na 064 6164 426.

O terminima  za pregled kod  lekara sportske medicine biće dodatno obaveštenje, pošto najviše 25 pregleda može dnevno. Cena pregleda je 950din.

jan

23

22.jan. Skupština PD Rujno – odluke

Од Dejan Tomić

Skupština PD Rujno, na svojoj sednici održanoj 22.jan. 2020. godine u Gradskoj biblioteci, donosi odluku o organima Društva, na period od dve godine :

  1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

  1. Sekretar Društva :

           Ivan Obućina

  1. Tri člana Upravnog odbora:

           Ilija Dželebdžić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

  1. Nadzorni odbor :

          Dragica Tomić, predsednik

          Aleksandar Stojanović, član

          Mirjana Đokić, član

  1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Natalija Vidić, član

          Stanija Bojović, član