jan

6

6.jan. Izborna Skupština PD Rujno

By Dejan Tomić

Upravni odbor PD „Rujno„ na sednici održanoj 5.januara.2022.godine donosi :

ODLUKE

SAZIVA SE REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA PD „RUJNO„ UŽICE

za sredu 26.01.2022. godine sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Gradske skupštine.

  1.  Postupajuči po članu 24. Statuta PD Rujno, u Upravni odbor do Izborne skupštine je izabran Branislav Ćitić, umesto Ivana Obućine, koji je predajom dokumentacije i pečata od 1.12.2021.prestao da obavlja obaveze sekretara , a od tog datuma tehničke poslove obavlja Branislav Ćitić i Dejan Tomić.
  2. Upravni odbor je usvojio predlog koji će dati Skupštini na razmatranje da  u narednom periodu od dve godine organe Društva čine :
  1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

  1. Sekretar Društva :

           Branislav Ćitić

  1. Tri člana Upravnog odbora:

           Dragan Babić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

  1. Nadzorni odbor :

          Dragica Tomić, predsednik

          Aleksandar Stojanović, član

          Mirjana Đokić, član

  1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Natalija Vidić, član

          Ilija Dželebdžić, član

Po Statutu PSS i PD Rujno svaki punoletani član  sa plaćenom markicom za 2022. god. postaje član Skupštine društva i može da bira i da bude biran.

Komentarisanje nije omogućeno.