maj

9

9.maj planina Ožalj

By Dejan Tomić

Vodič:Miloje Langura
Od reke Sućeske uspon makadamskim putem na greben planine Ožalj.Grebenom koji je vertikalan iznad reke i zatim silazak na početnu tačku.Prešli smo 12km uz uspon od 750m i silazak od 780m.Na kraju akcije smo imali ručak pored reke.Ovim putem se zahvaljujemo Miloju i Tatjani Languri na odlično pripremljenoj i izvedenoj akciji na ne baš jednostavnom terenu.Isto tako im se zahvaljujemo na ručku koji su pripremili zajedno sa  Milojevim ocem i braćom,koji su odvojili dan da bi nas ugostili.Na akciji su učestvovali 1.Nada Marić 2.Danica Pop-Mitić 3.Milica Vasilijević 4.Ljiljana Marić 5.Tatjana Langura 6.Svetlana Mladenivić 7.Predrag Marić 8.Dejan Tomić 9.Velimir Ćubić 10.Goran Petrović 11.Miloje Langura 12.Ivan Obućina

Komentarisanje nije omogućeno.