jan

23

22.jan. Skupština PD Rujno – odluke

By Dejan Tomić

Skupština PD Rujno, na svojoj sednici održanoj 22.jan. 2020. godine u Gradskoj biblioteci, donosi odluku o organima Društva, na period od dve godine :

  1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

  1. Sekretar Društva :

           Ivan Obućina

  1. Tri člana Upravnog odbora:

           Ilija Dželebdžić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

  1. Nadzorni odbor :

          Dragica Tomić, predsednik

          Aleksandar Stojanović, član

          Mirjana Đokić, član

  1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Natalija Vidić, član

          Stanija Bojović, član

Komentarisanje nije omogućeno.