Arhiva

Trenutno pregledate arhivu za Obaveštenja kategoriju.

sep

26

Seminar za markiranje

Од Dejan Tomić

21-23.10 Seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

Komisija za planinarske terene PSS organizuje seminar za markiranje planinskih i pešačkih puteva.
Predavači: Slobodan Stefanović, Uglješa Gvozden, Boris Mićić, Branislav Božović i Dragan Dimitrijević.
Seminar će se održati u Planinarskom domu „Đorđe Živković“ i na terenima Grze – Paraćin.
Cena seminara, dva noćenja i hrana iznosi 4.400din. Prevoz do planinarskog doma je u sopstvenoj režiji.
Organizator Seminara zadržava pravo promene plana ili otkazivanja Seminara u zavisnosti od nepredviđenih okolnosti.
Svaki učesnik dobija: Diplomu o završenom Seminaru.
Informacije i prijave kod sekretara na 065 3143143 do 01.10.

sep

16

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

Obaveštenje i molba za sve članove , da se upoznaju sa  procedurom prilikom pokušaja ostvarivanja svojih ideja,akcija , namera…. a tiču se PD Rujno, da ne deluju samostalno i bez odobrenja Upravnog odbora i Organa društva, već  da sve to u pismenoj formi prvo dostave sekretaru Društva, koji ih dalje prosleđuje Upravnom odboru na razmatranje i odlučivanje. Zastupnici Društva su sekretar i predsednik a ostale predstavnike bira Upravni odbor .  Sve ostale aktivnosti,  naplata sredstava mimo računa Društva,  , dogovori, ugovori, obećanja…. koja su data ili dogovorena bez odobrenja UO ,smatraju se ništavnim i neobavezujućim za PD Rujno ,  a takvo delovanje se smatra ličnim činom  koji može naneti  štetu  Društvu i izazvati neželjene posledice, bacajući senku na sportske uspehe i rezultate koje ostvarujemo.  

Pozivam sve članove koji imaju predloge  ( za donacije, sponzorstva, markacije staza, planinarski dom…..  ) da to u pisanoj formi dostave sekretaru PD Rujno.

Predsednik PD Rujno, Dejan Tomić

apr

18

Osnovna planinarska obuka

Од Dejan Tomić

Obaveštavaju se svi članovi PD Rujno koji nisu završili Osnovnu planinarsku obuku (OPO) kao i oni koji žele da postanu naši novi članovi, da će Osnovna planinarska obuka biti održana 13. i 20. aprila 2022. god. u prostorijama MZ Centar od 17h.
OPO je obavezna za sve planinare i po završetku obuke dobija se uverenje izdato od Planinarskog saveza Srbije. Obuka je uslov za korišćenje planinarskog osiguranja .
Obuku izvode sportski stručnjaci sa važećom dozvolom za rad.
Teorijski deo obuke biće izveden u prostorijama MZ Centar, a praktičan deo na terenima u okolini grada u okviru jednodnevnih akcija. Obuka ce biti održana po pravilniku PSS-a i obuhvata praktični , teoretski deo i polaganje završnog testa na kraju predavanja. Članovi drugih klubova takodje mogu prisustvovati našoj obuci.

Program obuke :

13.4.2022.
Pocetak u 17 h :Teoretski deo
– Istorija planinarstva
– Planinarska organizacija
– Pripreme za odlazak u planinu
– Planinarska oprema
– Osnovi meteorologije
– Planinarska etika,pravila ponašenja i zaštita prirode

20.april 2022.
Pocetak u 17 h.Teoretski i praktični deo kao i polaganje završnog testa.
– Kretanje u planini
– Osnove topografije
– Opasnosti u planini
– Prva pomoć
– Polaganje testa

OPO je besplatna obuka i plaća se samo 200 din izdavanje uverenja PSS-a.
Prijave su unapred obavezne kod sekretara društva Branislava Ćitića na 065 3143143.

Predavači :
– Dejan Tomić, rukovodilac i organizator obuke
Sportski stručnjak u planinarstvu, vodič II kategorije, operativni trener planinarstva, vodič via ferrata MB 548

– Branislav Ćitić

Sportski stručnjak u planinarstvu, vodič III kategorije  MB 786

– Dragan Babić

Sportski stručnjak u planinarstvu, vodič III kategorije  MB 787

jan

28

26.jan. Skupština PD Rujno

Од Dejan Tomić

Skupština PD Rujno, na svojoj sednici održanoj 26.jan. 2022. godine u Velikoj sali Gradske kuće, donosi odluku o organima Društva, na period od dve godine :

 1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

 1. Sekretar Društva :

           Branislav Ćitić

 1. Tri člana Upravnog odbora:

           Dragan Babić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

 1. Nadzorni odbor :

          Aleksandar Stojanović, predsednik

          Slobodan Jovanović, član

          Mirjana Đokić, član

 1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Zoran Spalović, član

          Ilija Dželebdžić, član

jan

22

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

Podela članskih markica za 2022.godinu ,vodičkih markica, kao i kartica za nove članove PD Rujno će se vršiti pre početka Skupštine društva , u sredu 26.januara, od 17h, u Svečanoj sali Gradske kuće.

Predsednik PD Rujno , Dejan Tomić

jan

6

6.jan. Izborna Skupština PD Rujno

Од Dejan Tomić

Upravni odbor PD „Rujno„ na sednici održanoj 5.januara.2022.godine donosi :

ODLUKE

SAZIVA SE REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA PD „RUJNO„ UŽICE

za sredu 26.01.2022. godine sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Gradske skupštine.

 1.  Postupajuči po članu 24. Statuta PD Rujno, u Upravni odbor do Izborne skupštine je izabran Branislav Ćitić, umesto Ivana Obućine, koji je predajom dokumentacije i pečata od 1.12.2021.prestao da obavlja obaveze sekretara , a od tog datuma tehničke poslove obavlja Branislav Ćitić i Dejan Tomić.
 2. Upravni odbor je usvojio predlog koji će dati Skupštini na razmatranje da  u narednom periodu od dve godine organe Društva čine :
 1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

 1. Sekretar Društva :

           Branislav Ćitić

 1. Tri člana Upravnog odbora:

           Dragan Babić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

 1. Nadzorni odbor :

          Dragica Tomić, predsednik

          Aleksandar Stojanović, član

          Mirjana Đokić, član

 1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Natalija Vidić, član

          Ilija Dželebdžić, član

Po Statutu PSS i PD Rujno svaki punoletani član  sa plaćenom markicom za 2022. god. postaje član Skupštine društva i može da bira i da bude biran.

sep

3

Obavešenje

Од Dejan Tomić

vodič:Ivan Obućina
Zbog radova u ulici Nikole Pašića,skup je u 6:55h,na stajalištu  ispred starog dispanzera i robne kuće Beograd.

jun

14

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

20.06. Burađski vis
Vodič:Ivan Obućina MB 495
AKCIJA NEĆE BITI ODRŽANA.

maj

31

2.jun Osnovna planinarska obuka

Од Dejan Tomić

Planinarsko društvo Rujno Vas poziva da se prijavite za osnovnu planinarsku obuku po programu Planinarskog saveza Srbije. OBAVEZA je da svaki planinar ima završenu osnovnu planinarsku obuku, koja služi kao osnov za upoznavanje sa najosnovnijim znanjima u planinarstvu i planinarskoj organizaciji i kao polazište za više vidove obuke. Osiguravajuće kuće kao uslov za isplatu eventualne odštete traže Uverenje o završenoj Osnovnoj plan. obuci.Predavanja bi se držala posle redovnog sastanka društva  i počela bi formiranjem grupe, već od 2.juna, u sredu , u 17h.Obuku mogu pohađati članovi planinarskog društva koji imaju regulisanu članarinu za 2021. godinu. Pohađanje obuke je besplatno. Po završetkom osnovne obuke stiče se uverenje o uspešnom završetku osnovne obuke čime kandidat potvrđuje da je upoznat sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji. Cenu Uverenja odredjuje PSS i prošle godine je iznosila 100din.

PROGRAM OSNOVNE PLANINARSKE OBUKE
1. Istorija planinarstva
2. Planinarska organizacija
3. Priprema za odlazak u planinu
4. Oprema
5. Kretanja u planini
6. Osnove topografije
7. Osnove meteorologije
8. Planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode i Pravilnik o
bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih
aktivnosti
9. Opasnosti
10. Prva pomoć

NAČIN PROVERE ZNANjA

Provera znanja se vrši  testom koji se polaže po završetku teorijskog predavanja.Кandidat je položio ispit, ako je odgovorio na najmanje 60% pitanja iz testa, usmenog i praktičnog dela ispita

Prijave na 064 6164 426 ili privatnom porukom na Viber.

Rukovodilac obuke i predavač :

Dejan Tomić

sportski-planinarski vodič ll kategorije MB548, operativni trener planinarstva, vodič via ferrata MB 23

mar

25

Obaveštenje

Од Dejan Tomić

 Planinarski savez Srbije i Planinarski klub TARA zajedno sa partnerima iz Slovenije i Italije realizuju Erasmus+ Sport projekat SHE LEADS koji za jedan od ciljeva ima povećanje broja žena planinskih vodiča kroz razmenu dobre prakse, edukaciju, treninge, sertifikaciju i unapređenu mobilnost. U okviru projekta predviđene su različite aktivnosti koje doprinose postizanju zacrtanih ciljeva, a ključni deo se odnosi na izbor žena vodiča – primera dobre prakse i kandidatkinja za pohađanje subvencionisane obuke za zvanje planinskog vodiča III kategorije. Na osnovu navedenog srpski deo projektnog tima

POZIVA OSNOVNE PLANINARSKE ORGANIZACIJE DA KANDIDUJU SVOJE ČLANICE KAO PRIMERE DOBRE VODIČKE PRAKSE I/ILI KAO KANDIDATKINJE ZA POHAĐANJE SUBVENCIONISANE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA PLANINSKOG VODIČA III KATEGORIJE

Detalje konkursa možete videti OVDE. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Zainteresovane planinarke svoju kandidaturu na prijavnom obrascu mogu doneti u 17h, u sredu,  31.marta 2021. na sastanak Upravnog odbora.