jan

28

26.jan. Skupština PD Rujno

By Dejan Tomić

Skupština PD Rujno, na svojoj sednici održanoj 26.jan. 2022. godine u Velikoj sali Gradske kuće, donosi odluku o organima Društva, na period od dve godine :

  1. Predsednik Društva :

          Dejan Tomić

  1. Sekretar Društva :

           Branislav Ćitić

  1. Tri člana Upravnog odbora:

           Dragan Babić

           Dobrica Pavlović

           Dragan Pantelić

  1. Nadzorni odbor :

          Aleksandar Stojanović, predsednik

          Slobodan Jovanović, član

          Mirjana Đokić, član

  1. Veće časti :

          Svetlana Mladenović, predsednik

          Zoran Spalović, član

          Ilija Dželebdžić, član

Komentarisanje nije omogućeno.